Urgent Classified

Featured Classified

Please sign In:

You must sign in to Favorite this classified.

Marketing quan trọng thế nào đối với người tiêu dùng và cộng đồng?

next image


Details

Nhờ vào việc quảng cáo Marketing, người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn phù hợp với bản thân mình. Bên cạnh đó, họ còn được cung cấp địa chỉ mua hàng, được đưa ra ý kiến đánh giá của mình thông qua các kênh marketing khác nhau

Với cộng đồng, khi Marketing ngày càng hiệu quả thì nền kinh tế cũng dần phát triển hơn. Hiệu quả của hệ thống đưa hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng sẽ có tác động nhiều đến phúc lợi xã hội, đặc biệt các hoạt động vận tải và phân phối.

Việt Nam là một nước trong giai đoạn phát triển nên cần nâng cao hoạt động ở khâu buôn bán và các khía cạnh của buôn bán là nguyên tắc cơ bản để nâng cao hơn nữa mức sống của xã hội. Một quốc gia phải có sự mở cửa, linh hoạt trao đổi buôn bán với các nước trong khu vực và trên thế giới, đi đôi với phát triển nguồn lực trong nước.

Bạn đọc có thể tham khảo về lĩnh vực Marketing tại đây: https://kimcuongso.com/

/uploads/users/avatar_c3b6100a6a9d02cc6d13bfef87ef7e096caf15cb.jpg
Posted : 5 months ago

Related Ads

Group Se7en Events are London’s leading event management age...

Finding a wedding caterer is not a difficult task, but the ques...

Our office cleaning services in Clapham are a perfect match for...

If you require easy Appetizer Ideas for Party, get the Deliciou...

If you are looking for something to reallyget your guests ...